Deelcertificering

De gefuseerde opleiding van radiologie en nucleaire geneeskunde, CORONA, is op 1 juli 2015 gestart. Radiologen en nucleair geneeskundigen die zich hebben bekwaamd op het grensvlak van beide specialismen kunnen hun bekwaamheden laten certificeren. Hiertoe is de Commissie Deelcertificering opgericht.

Eisen Deelcertificering

De eisen voor Deelcertificering zijn opgesteld door het Concilium Radiologicum en geaccordeerd door de Algemene Ledenvergadering van de NVNG (op 6 november 2015) en de Algemene Vergadering van de NVvR (op 14 oktober 2015). Tijdens deze vergaderingen is ook het reglement geaccordeerd van de Commissie Deelcertificering, die de aanvragen voor Deelcertificaten beoordeelt. 

Voor nucleair geneeskundigen:
Eisen deelcertificaat Cardiale CTA voor nucleair geneeskundigen
Eisen deelcertificaat Cardiale MR voor nucleair geneeskundigen
Eisen deelcertificaat oncologische FDG-PET/CT voor nucleair geneeskundigen
Eisen deelcertificaat MSK PET/CT en SPECT/CT (onderdeel CT) voor nucleair geneeskundigen

Voor radiologen:
Eisen deelcertificaat Myocardperfusiescintigrafie voor radiologen
Eisen deelcertificaat oncologische FDG-PET/CT voor radiologen
Eisen deelcertificaat MSK SPECT/CT voor radiologen