Medewerking gevraagd bij vragenlijst uniforme verslaglegging binnen het MDO

Voor het KWF-project ‘Landelijke implementatie uniforme verslaglegging’ zijn de afgelopen maanden groepsdiscussies in diverse ziekenhuizen gevoerd met MDO-leden over het gebruik van uniforme verslaglegging tijdens het MDO.

Uit deze gesprekken zijn verschillende ervaringen naar voren gekomen. Om inzicht te krijgen in de mate waarin de genoemde ervaringen relevant zijn voor andere MDO-leden (aandachtsgebied: GE, urologische en gynaecologische oncologie) in Nederland, is er een vragenlijst opgesteld. Met deze vragenlijst worden ervaringen geïnventariseerd met (het gebruik van) geprotocolleerde PA verslagen om het gebruik ervan te optimaliseren.

De vragenlijst is bereikbaar via deze link. 

Hoe meer vragenlijsten worden ingevuld, hoe completer het beeld wordt over verbetermogelijkheden van uniforme verslaglegging tijdens het MDO. 

Bij voorbaat dank voor de medewerking.