Agenda

 

Agenda

Prioriteringsbijeenkomst Kennisagenda NVNG

Wanneer

oktober 4, 2023    
Hele dag

Op woensdag 4 oktober vindt de prioriteringsbijeenkomst voor de Kennisagenda NVNG plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden de geïdentificeerde kennishiaten geprioriteerd. De NVNG-leden zijn van harte uitgenodigd.

Datum: woensdag 4 oktober 2023
Tijdstip: 14.30 – 16.30 uur.
Locatie: Domus Medica, Utrecht.

Het doel van het project “Kennisagenda NVNG” is om te komen tot een Kennisagenda met een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten op het gebied van zorgevaluatie binnen de nucleaire geneeskunde en een plan van aanpak hoe deze door middel van wetenschappelijk onderzoek in te vullen. Het beantwoorden van de onderzoeksvragen leidt tot meer kennis, betere richtlijnen en effectievere en meer doelmatige zorg voor patiënten.

Er is een projectgroep gevormd vanuit een brede vertegenwoordiging van stakeholders en via een vaststaande methodiek is het plan om in het tweede kwartaal van 2024 een nieuwe kennisagenda te publiceren.

Om inzicht te krijgen waar de hiaten in de wetenschappelijke onderbouwing voor de nucleaire geneeskunde liggen, bent u recent gevraagd kennishiaten te formuleren en aan ons te versturen. Wij zijn verheugd met het aantal kennishiaten die wij hebben ontvangen.

De volgende stap in dit project is het gezamenlijk prioriteren van de tot nu toe geïdentificeerde kennishiaten. Wij willen deze prioritering verrichten met een brede vertegenwoordiging van nucleaire geneeskunde en overige organisaties, zoals patiëntenverenigingen. Dit alles om een solide draagvlak te creëren voor de kennisagenda.

Deze bijeenkomst is een uitgelezen kans om gezamenlijk te besluiten welke kennishiaten de hoogste prioriteit hebben als het gaat om opzet van wetenschappelijk onderzoek. De belangrijkste kennishiaten zijn de onderzoeksvragen voor het opzetten van het toekomstige onderzoeksprogramma, researchnetwerken en kwaliteitsprojecten (zoals richtlijnen).

Graag horen wij vóór 27 september 2023 of u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn via dit digitale inschrijvingsformulier: https://forms.office.com/e/MdUDPjLftt. Zou u hierbij ook willen aangeven wat uw aandachtsgebied is:

  • Oncologie diagnostiek
  • Oncologie therapie
  • Algemene beeldvorming
  • Cardiologie
  • Hersenen
  • Andere incidentele gebieden (interne, reuma & andere gebieden)

U kunt eventueel meer dan één aandachtsgebied doorgeven. Ook als u geen specifiek aandachtsgebied heeft, bent u van harte welkom.
Voor een transparante en democratische gang van zaken is het erg belangrijk dat er een gelijkwaardige en evenredige representatie van het werkveld aanwezig is bij de prioriteringsbijeenkomst.
Hier wordt zo goed mogelijk rekening mee gehouden bij de verdere voorbereiding en organisatie van de bijeenkomst.

Voor vragen kunt u terecht bij Lotte Houtepen (l.houtepen@kennisinstituut.nl of 06 – 8370 9891). Een week voor de bijeenkomst ontvangt u van ons een uitgewerkt programma met de methodiek van prioriteren en de lijst met geïnventariseerde kennishiaten.