Richtlijnen

Richtlijnen zijn aanbevelingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Wetenschappelijk onderzoek samen met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en patiënten vormen de basis voor richtlijnen. De NVNG is betrokken bij de ontwikkeling en actualisering van verschillende multidisciplinaire richtlijnen.

Richtlijnendatabase

In de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten zijn de medische richtlijnen voor de tweede lijn te vinden.

Procedure Guidelines Nuclear Medicine

De NVNG heeft samen met Kloosterhof Neer BV de ‘Procedure Guidelines Nuclear Medicine’ gepubliceerd. De meest voorkomende patiëntenonderzoeken en therapieën uitgevoerd door een afdeling Nucleaire geneeskunde worden besproken in de publicatie. Zowel de kwaliteitsprocedures als de benodigde aparatuur en radiofarmaca komen aan bod.

De publicatie is te bestellen via www.guidelinesnuclearmedicine.com 

Lopende richtlijnprojecten

De NVNG is penvoerder van de volgende projecten:


De NVNG is betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van de volgende richtlijnen. De meeste richtlijnen vindt u op de richtlijnendatabase. De richtlijnen van de hematologie vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie.

 • Angina pectoris diagnostiek (NVvR/NVVC)
 • Beeldvorming met ioniserende straling (NVKF)
 • Borstkanker (NVOG)
 • Cervixcarcinoom (NVOG)
 • Colorectaal carcinoom – modulaire herziening (deel 1, 2 en 3) (NVVH)
 • Coronaire CT-scans (NVvR)
 • Diagnostiek angina pectoris (NVvR/NVvC)
 • DLBCL (HOVON)
 • Dementie (NVKG)
 • Endometriumcarcinoom – modulaire herziening (NVOG)
 • Folliculair lymfoom (HOVON & NVVH)
 • Gynaecologische oncologie (NVOG)
 • Hepatocellulair carcinoom HCC (MDL)
 • Herkenning, diagnostiek en behandeling van sepsis bij kinderen (NVK)
 • Hodgkin lymfoom (HOVON & NVVH)
 • Hoofd-hals-tumoren – herziening (NVKNO)
 • Infecties na osteosynthese (NVVH)
 • Lipoedeem (NVDV)
 • Lymfoedeem – herziening (NVDV)
 • Mammacarcinoom (NIV)
 • Marginale Zone Lymfoom (HOVON & NVVH)
 • Mediastinale tumoren – herziening (NVALT)
 • Melanoom (NIV)
 • Niet kleincellig longcarcinoom (NVALT)
 • Plaveiselcelcarcinoom – herziening (NVDV)
 • Primaire tumor onbekend (NVVPa)
 • Prostaatcarcinoom – herziening (NVvU)
 • Osteomyelitis (KNO)
 • RCA PMR (NVR)
 • Schildklierfunctiestoornissen – herziening (NIV)
 • Schildkliercarcinoom (NVvE)
 • UWI bij kinderen (NVK)
 • Uniformering acquisitie en verslaglegging CT thorax (NVvR)
 • Osteoporose & fractuurpreventie (NVR)
 • Staphylococcus aureus bacteriëmie – herziening (NVMM)
 • Maagcarcinoom (NVMDL)
 • Marginale zone lymfoom (HOVON)
 • Cluster bovenste tractus digustivus oncologie
 • Cluster traumachirurgie
 • Cluster Epilepsie
 • Cluster Cognitieve Stoornissen
 • Cluster Borstkanker
 • Cluster Schildkliercarcinoom
 • Cluster Melanoom
 • Cluster Prostaatcarcinoom

Waarborgendocument

Voor mCRC en HCC is een gezamenlijk waarborgendocument opgesteld in samenwerking met ZINL.

Koploperproject

Op 1 juli 2021 is een webinar gegeven door Niels Veltman over het Koploperproject – Modulair onderhoud Richtlijnen. De sheets zijn hier te vinden.