Lidmaatschap

 

Lidmaatschap

De leden van de NVNG worden onderscheiden in gewone leden A en B, juniorleden A en B, buitengewone leden, emeritusleden en ereleden. Een NVNG lidmaatschap is aan te vragen door het aanmeldformulier online in te vullen en te verzenden. Uw aanvraag wordt vervolgens in behandeling genomen. De verwerkingstermijn is twee weken.

Het lidmaatschap van de NVNG loopt per kalenderjaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar (zie artikel 6.2 Statuten). Met een brief of e-mail aan Bureau NVNG kunt u het lidmaatschap opzeggen.

Aanvragen lidmaatschap

Kosten lidmaatschap 2024

  • Gewoon lid A (nucleair geneeskundige en nucleair radioloog): € 739,80
  • Gewoon lid B (ziekenhuisapotheker, klinisch fysicus, klinisch radiochemicus): € 369,90
  • Gewoon lid B (radioloog): € 263,50
  • Juniorlid A (AIOS differentiatie NG&MR): € 63,30
  • Juniorlid B (AIOS common trunk of andere differentiatie dan NG&MR, KLIFIO): € 63,30
  • Buitengewoon lid: € 263,50
  • Emeritus lid: € 142,50
  • Erelid: € 0,00

FMS lidmaatschap

Praktiserende medisch specialisten zijn tevens lid van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). De federatieve bijdrage (€ 607,77 in 2024) wordt door de moedervereniging geheven, is niet facultatief en wordt door de NVNG rechtstreeks afgedragen aan FMS.

Stichting SOVAF

Gepensioneerde medisch specialisten die niet praktiseren, medisch specialisten die in het buitenland praktiseren en arbeidsongeschikte medisch specialisten kunnen sinds 1 januari 2015 deelnemen aan een speciaal opgerichte stichting SOVAF genaamd. Via de stichting SOVAF kunnen de (gewezen) medisch specialisten verbonden blijven met de Federatie en de KNMG en indien van toepassing de LAD. Meer informatie is te vinden via deze link.