Over NVNG

 

Over NVNG

Op de volgende pagina’s vindt u uitgebreide informatie over het vakgebied van de nucleaire geneeskunde, de betrokken specialisten en beoefenaars en een overzicht van de Nederlandse zorginstellingen met een afdeling nucleaire geneeskunde.

Algemeen

De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) is opgericht in 1968 en heeft een multidisciplinair karakter.

Bestuur en commissies

Naast het bestuur zijn er binnen de NVNG 12 officiële commissies.

Themagroepen

Binnen de NVNG zijn er verschillende themagroepen.

Lidmaatschap

De leden van de NVNG worden onderscheiden in gewone leden A en B, juniorleden A en B, buitengewone leden, emeritusleden en ereleden.

Samenwerking

Overzicht van samenwerkingspartners met daarbij de NVNG vertegenwoordigers.

Statuten en reglementen

Statuten en andere belangrijke documenten van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde.

Bureau NVNG

Namen, functies en aanwezigheid van de medewerkers van het Bureau van de NVNG.

Sponsors en donateurs

Een overzicht van de sponsoren en donateurs van de NVNG.