Bestuur en commissies

 

Bestuur en commissies

Naast het bestuur zijn er binnen de NVNG 12 officiële commissies.

Bestuur

Het bestuur van de NVNG bestaat uit 9 leden.

 • Prof. dr. A.W.J.M. (Andor) Glaudemans, nucleair geneeskundige, voorzitter
 • Prof. dr. W.J.G. (Wim) Oyen, nucleair geneeskundige, vicevoorzitter/Europa
 • Dr. R.G.M. (Ruth) Keijsers, nucleair geneeskundige, secretaris
 • Drs. C.P.F. (Christian) Guillaume, ziekenhuisapotheker, penningmeester
 • Dr. R.H. (Erik) de Blois, klinisch radiochemicus, bestuurslid
 • Drs. S.M.E.A.A. (Simone) Jap-A-Joe, nucleair geneeskundige, bestuurslid
 • Prof. dr. A.A. (Adriaan) Lammertsma, klinisch fysicus, bestuurslid/wetenschap
 • Dr. L.M. (Lenka) Pereira Arias-Bouda, nucleair geneeskundige, bestuurslid/opleiding
 • Dr. S.E.M. (Sophie) Veldhuijzen van Zanten, radioloog differentiatie NG&MR, bestuurslid
 • Dr. ir. B.J. (Bart) Vermolen, klinisch fysicus, bestuurslid

 

Accreditatiecommissie

De accreditatiecommissie bewaakt de kwaliteit van de zittende nucleair geneeskundigen en nucleair radiologen door te beoordelen of de medisch specialist voldoet aan herregistratie.

 • Dr. P.G.H.M. (Pieter) Raijmakers, voorzitter
 • Drs. R.S. (Rowena) Audhoe, secretaris
 • Drs. A.B. (Arjan) van Dijk, coördinator
 • Dr. A.H. (Adrienne) Brouwers, lid
 • Drs. R.W.J. (Ronald) van Rheenen, lid

 

Commissie Beroepsbelangen

De commissie beroepsbelangen behartigt de belangen van de nucleair geneeskundigen binnen de maatschappij.

 • Drs. M.J.M. (Maarten) Vinken, voorzitter
 • Drs. A.H.J. (Ad) Oostdijk, lid, tevens vertegenwoordiger commissie regelgeving FMS
 • Drs. M.D. (Marc) Zuijdwijk, lid
 • Drs. B.L.R. (Boen) Kam, lid
 • Drs. M.A. (Minke) Oostenrijk-Oreel, lid
 • Dr. H. (Henk) Stevens, lid
 • Drs. N.L.R. (Niels) Wagenaar, lid
 • Drs. M. (Mohammed) Akarriou, lid
 • Dr. A.J.A.T (Arthur) Braat, lid
 • Dr. A.L.L. (Arthur) Adams, lid
 • Dr. W. (Wouter) van der Bruggen, lid
 • Dr. J.H.G. (Jasper) Helthuis, lid

 

Commissie Fellowships

Bewaakt en bevorderd de kwaliteit van het fellowship welke volgt op een afgerond opleiding tot nucleair radioloog

 • Dhr. dr. A.J.A.T. (Arthur) Braat, voorzitter
 • Mw. drs. C.H. (Tineke) van de Weijer, secretaris
 • Mw. dr. C.J. (Corneline) Hoekstra
 • Dhr. dr. P. (Pieter) Raijmakers

 

Commissie Communicatie

De commissie communicatie heeft als taak om informatie van de NVNG zowel binnen de ledengroep, maar ook buiten de NVNG te presenteren op een toegankelijke manier.

 • Drs. H.P. (Peter) Kaldeway, voorzitter
 • Drs. R. (Rozemarie) Gilles, Seretaris
 • Dr A. (Anke) de Vries, lid
 • Dr. A.L.L. (Arthur) Adams, lid
 • Dr. ir. B.J. (Bart) Vermolen, lid
 • Drs D. (Dylan) Henssen,id
 • Drs I. (Idris) Ghariq, lid

 

Commissie Kwaliteitsbevordering

De commissie kwaliteitsbevordering heeft als taak de kwaliteit van nucleaire diagnostiek en therapie te optimaliseren en binnen het zorgpad te integreren en het voorkomen van praktijkvariatie en door het opstellen van protocollen en deel te nemen  richtlijnwerkgroepen.

 • Dr. K.P. (Klaas-Pieter) Koopmans, voorzitter
 • Dr. S.E. (Stefan) Pool, lid, tevens lid Raad Kwaliteit FMS
 • Dr. H.H. (Hendrikus) Boersma, lid
 • Dr. D.B.M. (Dennis) Dieckens, lid
 • Drs. M.R.J. (Marc) ten Broek, lid
 • Dr. P. (Pepijn) van Horssen, lid
 • Drs. A.J.J. (Audrey) Habets, lid
 • Drs. J.C.C. (Jose) Koppes, lid
 • Dr. M.C. (Maartje) van Rijk, lid

 

Commissie Wetenschappelijke Ontmoetingen

De commissie wetenschappelijke ontmoetingen (CWO) organiseert wetenschappelijke ontmoetingen voor de NVNG leden.

 • Drs. E.C. (Emilia) Owers, voorzitter
 • Dr. ir. A. (Anke) de Vries, secretaris
 • Dr. M.J. (Mark) Roef, penningmeester
 • Dr. M.J.R. (Marcel) Janssen, lid
 • Dr. H.H. (Hendrikus) Boersma, lid
 • Drs. C.H. (Tineke) van de Weijer, lid
 • Dr. Y. (Yann) Seimbille, lid

 

Concilium Radiologicum

De opleidingen radiologie en nucleaire geneeskunde zijn per 1 juli 2015 samengevoegd. In dit kader is er per 1 juli 2015 ook een gezamenlijk concilium radiologicum en PVC radiologie, waarin zowel radiologen als nucleair geneeskundigen zitting hebben. De leden van het concilium radiologicum zijn ook allen lid van de PVC radiologie. Per OOR zijn er twee radiologen en één nucleair geneeskundige lid, waarvan tenminste één vertegenwoordiger uit een academisch en één uit een perifeer ziekenhuis.

Het Concilium Radiologicum wordt ondersteund door Bureau NVvR. Op de website van de NVvR staat de samenstelling van het Concilium vermeld.

 

Juniorafdeling

De juniorafdeling behartigt de belangen van de differentianten nucleaire geneeskunde en andere AIOS radiologie met interesse voor nucleaire geneeskunde

 • Drs. I.A. (Isabeau) Ciggaar, voorzitter, juniorsectie NVvR
 • Drs. D.J.H.A. (Dylan) Henssen, secretaris, EANM werkgroep
 • Drs. V.M.K. (Victoria) von Beckerath, penningmeester, activiteitencommissie en EANM werkgroep
 • Dr. S.M.A. (Sanne) Jansen, Concilium/PVC, jonge klaren
 • Drs. S.G.F. (Stephanie) Erdkamp, onderwijs, jonge klaren

De juniorafdeling is te bereiken via: juniorafdeling@nvng.nl

 

Onderwijscommissie

De onderwijscommissie stelt het onderwijsprogramma samen voor AIOS radiologie met betrekking tot nucleaire geneeskunde

 • Dr. F. (Femke) Intema, voorzitter
 • Drs. J.J. (Jouke) Boer, secretaris-penningmeester
 • Drs. L.H. (Laura) Graven, lid
 • Drs. T.S. (Susanna) Meijer, lid
 • Dr. E.M. (Elsmarieke) van de Giessen, lid
 • Drs. S.G.F. (Stephanie) Erdkamp, lid

 

Redactie Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde

Het tijdschrift voor Nucleaire geneeskunde verschijnt vier maal per jaar (digitaal)

 • Dr. R.A. (Renato) Valdés Olmos, hoofdredacteur
 • Dr. B.F. (Ben) Bulten, hoofdredacteur
 • Drs. B. (Bernadette) Bosveld
 • Drs. J. (Jasper) Emmering
 • Drs. J.A.C. (Jochen) van Osch
 • Drs. E.C. (Emilia) Owers
 • A. (Arjen) Reniers
 • Dr. O. (Olivier) De Winter
 • G.N. (Gilles) Stormezand, MSc
 • Dr. S. (Sandra) Heskamp
 • Drs. D.N.J. (Dirk) Wyndaele

 

Visitatiecommissie

Het periodiek verrichten van kwaliteitsvisitaties van alle afdelingen Nucleaire geneeskunde in Nederland is een taak van de Visitatiecommissie. Hiertoe zal iedere afdeling Nucleaire geneeskunde eens in de vijf jaar een uitnodiging ontvangen.

 • Drs. J. (Joris) Tim, voorzitter
 • Drs. N.M. (Nanda) Louwers-Smulders, secretaris
 • Drs. A.I.J. (Anne) Arens, lid NG
 • Drs. S.A. (Sanne) van der Haar, lid NG
 • Drs. H. (Human) Adams, lid NG
 • Drs. H. (Hester) Arkies, lid NG
 • Dr. K.P. (Klaas-Pieter) Koopmans, lid NG
 • Drs. S.G.F.F. (Sabine) Lardenoije, lid NG
 • Dr. L.M. (Louise) Andrews, lid ZA
 • Dr. H.J.C. (Hans) Buiter, lid ZA
 • Dr. C.M. (Katja) van Rij, lid ZA
 • Dr. J.A. (Jorn) van Dalen, lid KF
 • Dr. Ir. M.J. (Matthijs) Draijer, lid KF
 • Dr. Ir. V.W.J. (Vincent) Verhoeven, lid KF

 

Woldring Prijs

Elk jaar wordt de Woldring Prijs uitgereikt voor het beste proefschrift van het voorgaande jaar verdedigd aan een Nederlands Universiteit door een promovendus op het gebied van de Nucleaire Geneeskunde in de breedste zin van het woord.

Juryleden:

 • Prof.dr. L.F. (Lioe-Fee) de Geus - Oei, voorzitter
 • Prof.dr. N.H. (Harry) Hendrikse, lid
 • Prof.dr. A.D. (Bert) Windhorst, lid
 • Dr. C.M. (Katja) van Rij, lid
 • Prof.dr. J. (Jan) Booij, lid
 • Dr. P.W.L. (Willie) Thimister, lid