Regelgeving

 

Regelgeving

Alle activiteiten met ioniserende straling zijn strikt gereguleerd. Hier is een beknopt overzicht van de relevante wet- en regelgeving voor het vakgebied van nucleaire geneeskunde.

Kernenergiewet

De Kernenergiewet (21 februari 1963) is in werking getreden op 1 januari 1970 en omvat alle wettelijke bepalingen die verband houden met ioniserende straling in Nederland. Alle handelingen met ioniserende straling vallen onder het stelsel van de Kernenergiewet. De Kernenergiewet is een raamwet waarin alleen hoofdlijnen worden aangegeven en bevat daardoor weinig concrete normen. De uitwerking van de wet ligt in besluiten en regelingen.

 

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs)

Dit besluit is een uitwerking van de kernenergiewet en heeft als doel de patiënten, werknemers, bevolking en het milieu te beschermen tegen tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling. Alle lidstaten van de Europese Unie voldoen aan de richtlijn 2013/59/EURATOM en werken met dezelfde eisen rondom stralingsbescherming.

Uitwerking regelgeving

De uitwerking van voorschriften uit het Bbs vindt plaats in drie ministeriële regelingen en een ANVS-verordening:

 • Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Rbs);
 • Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018 (R-SZW);
 • Regeling stralingsbescherming medische blootstelling (R-VWS);
 • ANVS-Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Vbs).

De Ministeriële Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Rbs) omvat onder andere:

 • Rechtvaardiging van handelingen;
 • Lijst met handelingen met van nature voorkomend radioactief materiaal;
 • Eisen aan deskundigheid en opleiding;
 • Categorieën van handelingen en/of radioactieve stoffen waarvoor beveiligingsplan, beëindigingsplan en bedrijfsnoodplan worden opgesteld.

In de regelingen stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018 (R-SZW) en stralingsbescherming medische blootstelling (R-VWS) zijn de voorschriften uit het nieuwe Bbs met betrekking tot de bescherming van werknemers en patiënten uitgewerkt. De R-SZW stelt nadere regels over het gezondheidskundig toezicht door de stralingsarts in samenwerking met de arbodienst en over de blootstelling van werknemers. De R-VWS stelt eisen aan het functioneren van medischradiologische apparatuur.

Met de ANVS-Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Vbs) worden aanvullende technische en organisatorische regels vastgesteld rondom stralingsbescherming, zoals:

 • Wijze van kennisgeving en aanvragen van registratie en vergunning;
 • Algemene voorschriften voor handelingen met bronnen;
 • Toezicht op de uitvoering van handelingen;
 • Registratie van deskundigen.

Meer informatie is te vinden op de website van de ANVS.