Wie werken er op de afdeling nucleaire geneeskunde van een ziekenhuis?

 

Wie werken er op de afdeling nucleaire geneeskunde van een ziekenhuis?

Op de afdeling nucleaire geneeskunde is een team werkzaam meestal bestaande uit een aantal nucleair geneeskundigen en/of nucleair radiologen, dat nauw samenwerkt met en ondersteund wordt door een klinisch fysicus, ziekenhuisapotheker, een radiochemicus, medisch beelvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB-ers). Op sommige afdelingen wordt het team ondersteund door Physician assistents (PA-er) en/of technisch geneeskundigen.

Nucleair geneeskundige en nucleair radioloog

De nucleair geneeskundige en de nucleair radioloog zijn medisch specialisten die zich na de studie geneeskunde nog 4-5 jaar hebben gespecialiseerd in de nucleaire geneeskunde.

Zij bekijken en beoordelen de scans en voeren behandelingen met radioactieve stoffen uit, tevens is er frequent overleg met verschillende andere specialisten in het ziekenhuis.  Sinds 2015 maakt de opleiding tot specialist in de nucleaire geneeskunde deel uit van de opleiding tot radioloog.

Ziekenhuisapotheker

Geneesmiddelen (bereiden, toedienen, medicatiebewaking, etc.) in het ziekenhuis. De ziekenhuisapotheker is opgeleid, gediplomeerd en bevoegd om geneesmiddelen te bereiden en te distribueren in het ziekenhuis. Na controle van het medicatievoorschrift van de arts bepaalt de ziekenhuisapotheker de dosis van de medicatie voor de patiënt.

De ziekenhuisapotheker is ook betrokken bij medicatiebegeleiding van de patiënt, het ontwikkelen van richtlijnen en processen rondom veilig medicatiegebruik.

De rol van de ziekenhuisapotheker bij nucleaire geneeskunde is om ervoor te zorgen dat de patiënten de juiste dosis radiofarmaca krijgen en dat deze veilig worden gemaakt en  gebruikt. Radiofarmaca zijn geneesmiddelen die een kleine hoeveelheid radioactief materiaal bevatten, en worden gebruikt voor diagnose en behandeling van ziekten.

De ziekenhuisapotheker speelt een belangrijke rol bij de selectie, aankoop, ontvangst, opslag, bereiding en distributie van radiofarmaca. Ze zorgen ervoor dat de radiofarmaca veilig worden gebruikt door het controleren van de kwaliteit en de dosis van de radioactieve stoffen, en door het adviseren van de  de nucleair geneeskundige over de juiste toediening en dosering.

Bovendien is de ziekenhuisapotheker betrokken bij het waarborgen van patiëntveiligheid en stralingsveiligheid.De ziekenhuisapotheker zorgt er ook voor dat protocollen worden gevolgd voor de dosisberekening, bereiding en het beheer van de radiofarmaca

De ziekenhuisapothekers hebben hun eigen wetenschappelijke vereniging: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers.

Klinisch fysicus

De klinisch fysicus is een essentieel onderdeel van het team in de nucleaire geneeskunde als medisch specialist met expertise in de toepassing van natuurkundige principes in de gezondheidszorg. Hun rol is om de kwaliteit van de diagnostische beeldvorming en behandelingen te waarborgen, door middel van het leveren van deskundig advies en begeleiding op het gebied van stralingsbescherming, stralingsdosimetrie en de technische aspecten van de nucleaire geneeskunde.

Een klinisch fysicus speelt een cruciale rol bij het ontwerpen, valideren en implementeren van protocollen voor nucleaire geneeskundige procedures en dosimetrie. Ze zorgen ervoor dat de juiste hoeveelheid radioactieve stoffen worden toegediend aan patiënten, terwijl tegelijkertijd de stralingsbelasting voor de patiënt en het medisch personeel wordt geminimaliseerd.

Daarnaast adviseert de klinisch fysicus ook bij de aankoop en het onderhoud van de apparatuur die wordt gebruikt in de nucleaire geneeskunde. Ze zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging van deze apparatuur, en zorgen ervoor dat deze voldoet aan de relevante nationale en internationale normen.

De klinisch fysicus werkt nauw samen met andere professionals, zoals medisch specialisten, nucleair geneeskundigen, nucleair radiologen en MBB’ers, om de beste zorg te bieden aan patiënten die nucleaire geneeskunde ondergaan. Hun expertise op het gebied van stralingsbescherming en dosimetrie is van onschatbare waarde bij het garanderen van een veilige en effectieve diagnose en behandeling.

De klinisch fysici hebben een eigen wetenschappelijke vereniging: de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica.

Radiochemicus

De radiochemicus speelt een essentiële rol in de nucleaire geneeskunde, omdat hij/zij verantwoordelijk is voor de productie, zuivering en karakterisering van radiofarmaca die worden gebruikt voor medische beeldvorming en therapie.

De radiochemicus is verantwoordelijk voor het koppelen ofwel labelen van het radioactieve isotoop aan een specifieke stof of medicijn. Deze combinatie van isotoop en specifieke stof wordt ook wel radiofarmacon genoemd. Door het koppelen aan een radioactief isotoop kan de stof aan de hand van de ioniserende straling die het radioactieve isotoop uitzendt, gevolgd worden.

De radiochemicus is verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van de werkwijze waarop dit labelen gebeurt, de  kwaliteit hiervan en het opstellen en toepassen van voorschriften voor radiochemische bewerkingen.

Daarnaast is de radiochemicus ook betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe radiofarmaca Zonder de expertise van de radiochemicus zouden veel van de diagnostische en therapeutische mogelijkheden van nucleaire geneeskunde niet mogelijk zijn.

De radiochemici hebben een eigen wetenschappelijke vereniging: de Nederlandse Klinisch Radiochemische Vereniging.

Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige

De Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er) ondersteunt medische specialisten (radiologen, nucleair geneeskundigen en radiotherapeuten) bij het uitvoeren van medisch beeldvormend onderzoek of (therapeutische) behandeling met gebruik van ioniserende straling, radioactieve stoffen, elektromagnetische velden en ultrageluid.

De MBB’er is opgeleid om deze onderzoeken en behandelingen voor te bereiden, te plannen, uit te voeren en af te ronden. Zij hebben hiervoor een HBO opleiding medische beeldvormende radiotherapeutische technieken (MBRT) gevolgd. Deze opleiding kan worden gevolgd in Eindhoven, Haarlem en Groningen. De MBB-er heeftook verantwoordelijkheden op het gebied van stralingsbescherming, patiëntenzorg en kwaliteitsbewaking.

Op de afdeling nucleaire geneeskunde wordt het functioneren van organen onderzocht met behulp van radioactieve stoffen. De MBB’er bereidt deze radioactieve stoffen voor en dient deze toe aan de patiënt. De MBB’er bedient de apparatuur/camera’s/scanners op de afdeling en bewerkt de gemaakte afbeeldingen om een diagnose te stellen.

Meer informatie over de opleiding is hier (via Carrièretijger) te vinden.

Physician assistant (PA)

Een physician assistant is een BIG-geregistreerde zorgprofessional die zelfstandig medische taken uitvoert, ter ondersteuning van een medisch specialist.

De PA heeft een post-HBO master opleiding gevolgd en heeft verschillende verantwoordelijkheden en taken, afhankelijk van het specialisme waarin deze werkzaam is. Binnen de nucleaire geneeskunde zijn zij met name werkzaam op het gebied van therapieën en verslaglegging van de ‘conventionele’ nucleaire onderzoeken en botdichtheidsmetingen.

De PA'ers hebben een eigen vereniging: Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA).

Technisch geneeskundige

De technisch geneeskundige of klinisch technoloog is een medisch-technisch specialist die de opleiding Technische Geneeskunde heeft afgerond en als zorgprofessional geregistreerd is in de wet BIG.

De klinisch technoloog heeft zowel medische als technische kennis en zet deze kennis in om diagnostiek en therapie met radioactieve stoffen uit te voeren en te verbeteren. De klinisch technoloog zorgt er voor dat beeldvorming en therapie-verificatie zo optimaal mogelijk ingezet wordt. Daarnaast kan de klinisch technoloog een behandelplan opstellen en de behandeling uitvoeren.

De klinisch technologen/geneeskundigen hebben een eigen wetenschappelijke vereniging: de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde.