Samenwerking

 

Samenwerking

Hier vindt u een overzicht van samenwerkingspartners met daarbij de NVNG vertegenwoordigers.

FMS

In de Federatie Medisch Specialisten werken sinds 1 januari 2015 32 medisch wetenschappelijke verenigingen samen. Er zijn vier Raden, waarin afgevaardigden van de verenigingen zitting hebben. Elke Raad kent ook weer eigen commissies en werkgroepen. De voorzitters van de verenigingen vormen de Algemene Vergadering.

De FMS heeft een Kennis- en Dienstverleningscentrum (KDC) voor (individuele) vragen en advies op het gebied van arbeidszaken, ondernemerszaken, gezondheidsrecht en organisatie van medisch specialisten in een VMSD, MSB, e.d.

Vertegenwoordigers

 • Prof. dr. A.W.J.M. (Andor) Glaudemans, Algemene Vergadering
 • Drs. M.D. (Marc) Zuijdwijk, Raad Beroepsbelangen
 • Drs. J.C.C. (Jose) Koppes en dr. M.C. (Maartje) van Rijk, Raad Kwaliteit
 • Dr. H.J. (Hein) Verberne en dr. L.M. (Lenka) Pereira Arias-Bouda (plv), Raad Opleiding
 • Prof. dr. A.A. (Adriaan) Lammertsma en drs. D.N.J. (Dirk) Wyndaele (plv), Raad Wetenschap en Innovatie

 

KNMG

De KNMG is een artsenfederatie, die de belangen behartigt van 59.000 artsen en studenten. De Federatie Medisch Specialisten is een van de zeven artsenverenigingen die bij KNMG is aangesloten. KNMG richt zich op dossiers die de beroepsverenigingen overstijgen, zoals medisch-ethische kwesties, opleiding, (her)registratie en toezicht.

Vertegenwoordigers

Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS)

 • Drs. W.M.J. (Wendy) Schreurs
 • Dr. J. (Jules) Lavalaye

College Geneeskundig Specialismen (CGS)

 • Prof. dr. R.J. (Roel) Bennink

 

SONCOS

Soncos is een platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking, dat o.a. jaarlijks een Normeringsrapport uitbrengt. Daarnaast wordt op oncologisch vlak samengewerkt in de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie en in de Stichting HOVON (Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland).

Vertegenwoordiger in Soncos

 • Drs. A.J.J. (Audrey) Habets
 • Dr. S.E. (Stefan) Pool

 

NCS

Op stralingsgebied zijn meerdere organen actief. NCS heeft tot doel "the appropriate use of dosimetry of ionizing radiation both for scientific research and practical applications" te bevorderen. Daarnaast is de NVvR aangesloten bij NVS, waar de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling wordt bevorderd.

Vertegenwoordigers NCS

 • M. (Manfred) van der Vlies, MSc, NVNG-zetel in hoofdbestuur NCS
 • Drs. N.C. (Niels) Veltman, Adviesplatform NCS

 

EANM

European Association of Nuclear Medicine

Vertegenwoordigers EANM

 • Prof. dr. A.W.J.M. (Andor) Glaudemans, delegate
 • Dr. R.G.M. (Ruth) Keijsers, deputy

 

UEMS

European Union of Medical Specialists (Union Européenne des Médecins Spécialistes – UEMS)

Vertegenwoordigers UEMS

 • Drs. D.N.J. (Dirk) Wyndaele, delegate
 • Dr. L.M. (Lenka) Pereira Arias-Bouda, deputy