Opleiding

 

Opleiding

De opleiding tot Nucleair Radioloog is sinds 1 juli 2015 ingebed in de opleiding tot radioloog. Aanvankelijk onder de de naar CORONA (Commissie Opleidingsintegratie RadiOlogie – NucleAire geneeskunde), later onder de naam ORANGE (Opleidingsplan RAdiologie-Nucleaire GEneeskunde).

ORANGE & CORONA opleiding

Met ingang van 1 januari 2023 is het nieuwe opleidingsplan ORANGE (Opleidingsplan RAdiologie-Nucleaire Geneeskunde) van kracht. Arts-assistenten in opleiding tot specialist (AIOS) die op 1 januari 2021 of later zijn gestart met hun opleiding volgens het CORONA-opleidingsplan kunnen, in overleg met hun opleider, tot 1 juli 2023 overstappen naar ORANGE.

Common trunk
De opleiding radiologie is opgebouwd uit twee delen. De eerste 2,5 jaar bestaat uit een common trunk. Dit is het algemeen deel van de opleiding. In de meeste ziekenhuizen is dit orgaangericht. De thema’s die aan bod komen zijn abdomen, cardiothoracaal, neuro-hoofd/hals, musculoskeletaal, mammo, interventie, kinderradiologie en nucleaire geneeskunde. Gaandeweg komen alle modaliteiten aan bod: conventionele röntgenfoto's, echografie, CT, MRI, doorlichting, PET-CT en nog veel meer.

Differentiatie
De laatste 2,5 jaar van de opleiding is de differentiatiefase. Een differentiatie is een aandachtsgebied dat de aios kiest in de differentiatiefase om hem of haar voor te bereiden op een carrière waarin een belangrijk deel van zijn of haar tijd aan de betreffende differentiatie wordt besteed. In de Corona-opleiding zijn er 8 differentiaties. Iedereen moet een differentiatie kiezen. Het is mogelijk om zowel voor 1 als 2 richtingen te kiezen, samen maximaal 1,5 jaar.

De differentiaties die anderhalf jaar in beslag nemen zijn nucleaire geneeskunde, abdomen-, cardiothoracale en interventieradiologie. De differentiaties van 1 jaar zijn neuro-hoofd/hals en MSK. Er zijn nog kortere differentiaties van een half jaar voor kinder- en mammoradiologie. Een gedeelte nucleaire geneeskunde is geïntegreerd in een aantal van de differentiaties. Voor abdomen en cardiothoracaal is dit 4 van 18 maanden, bij MSK 3 van 12 maanden.

Meer informatie is te vinden op de website van de NVvR.

Fellowship Nucleaire Geneeskunde

De NVNG heeft een fellowship reglement opgesteld voor het Fellowship Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Radiologie, bestemd voor nucleair radiologen en nucleair geneeskundigen. Hierin worden randvoorwaarden benoemd voor het fellowship, waaronder de (inhoudelijke) opleidingseisen, de eisen voor de opleider, opleidingsgroep en opleidingsinstelling en de werkwijze met betrekking tot accreditatie en certificering.

Het fellowship reglement is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2021.

Voor het aanvragen van een fellowship bij de NVNG dient dit aanvraagformulier te worden gebruikt.