Wetenschap en onderwijs

 

Wetenschap en onderwijs

Het vakgebied nucleaire geneeskunde is volop in ontwikkeling, en binnen de NVNG vinden talrijke activiteiten plaats op het gebied van wetenschap en onderwijs.

Kenniscentrum

Het kenniscentrum dient als een bron voor het verkrijgen van actuele en wetenschappelijk onderbouwde informatie over het vakgebied, en stimuleert de uitwisseling van informatie.

Wetenschap

Algemene informatie over de betrokkenheid van de NVNG bij wetenschappelijk onderzoek in Nederland en daarbuiten.

Nascholing & herregistratie

Om in Nederland te mogen werken als nucleair geneeskundige, moet u ingeschreven staan in de RGS.

Opleiding

De opleiding tot Nucleaire radioloog is sinds 1 juli 2015 ingebed in de opleiding tot radioloog.