Kenniscentrum

 

Kenniscentrum

Stralingshygiëne

Het werken met deze stoffen brengt echter ook (potentiële) gezondheidsrisico's met zich mee. Om deze risico's te beperken is stralingshygiëne van groot belang.

Kwaliteit

De NVNG voert een actief beleid ten aanzien van het zichtbaar, meetbaar en toetsbaar maken van kwaliteit.

Regelgeving

Alle activiteiten met ioniserende straling zijn strikt gereguleerd. Hier is een beknopt overzicht van de relevante wet- en regelgeving voor het vakgebied van nucleaire geneeskunde.

Richtlijnen

Richtlijnen zijn aanbevelingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Wetenschappelijk onderzoek samen met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en patiënten vormen de basis voor richtlijnen.