Nieuwsbericht

 

Nieuwsbericht

Kennisagenda NVNG gepubliceerd

Om de wetenschappelijke basis van de nucleaire geneeskunde verder te versterken, heeft de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) geïnventariseerd waar in de dagelijkse praktijkvoering nog onderbouwing ontbreekt. Op basis daarvan is een kennisagenda opgesteld met de tien meest relevante en urgente onderzoeksvragen voor de komende jaren.  

De onderzoeksvragen hebben betrekking op de onderwerpen algemene beeldvorming, hersenen, incidentele gebieden, oncologie therapie, cardiologie en oncologie diagnostiek. Het beantwoorden van deze vragen leidt tot meer kennis, betere richtlijnen en wetenschappelijk onderbouwde patiëntenzorg.

Een van de onderwerpen die hoog geprioriteerd is, is de vraag hoe het bepalen van de juiste dosis voor interne bestraling (radionuclidentherapie) van uitgezaaide kanker geoptimaliseerd kan worden met behulp van beeldvormende technieken. Ook willen de nucleair geneeskundigen antwoord op de vraag wat de rol is van een PET-scan met de radioactieve stof PSMA bij diagnostiek en behandeling van prostaatcarcinoom. Daarnaast is er behoefte aan meer kennis over de rol van PET bij hersentumoren en systemische ontstekingsziekten.

Klik hier om de volledige Kennisagenda te bekijken.