Nieuwsbericht

 

Nieuwsbericht

Ontwikkelingen binnen de nucleaire geneeskunde

Recent hebben een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden in ons vakgebied.

Financiering PALLAS rond
Het bestuur van de NVNG is verheugd jullie mee te delen dat gisteren op Prinsjesdag bekend is geworden dat de financiering voor de bouw van PALLAS rond is. Het ministerie van VWS heeft de dekking van het nog openstaande investeringsbedrag van €320 miljoen opgenomen in de begroting voor 2024. Daarnaast zijn de Kamers geïnformeerd over het voornemen van het Kabinet om een nieuwe deelneming op te richten en over de wijze waarop het kabinet regie gaat voeren op de kosten en planning van het bouwproject, de zogeheten governance. Daarmee is bijna aan alle voorwaarden voldaan om het project van start te kunnen laten gaan. Een belangrijke resterende voorwaarde is de staatssteuntoets van de Europese Commissie. We verwachten hierover op korte termijn meer duidelijkheid. De Kamerbrief vind je via deze link. Vanaf vandaag is informatie over medische isotopen ook te vinden op Rijksoverheid.nl: Plan kabinet: nieuwe kernreactor voor medische isotopen | Straling | Rijksoverheid.nl.

We willen jullie ook het LinkedIn bericht van demissionair Minister Ernst Kuipers onder de aandacht brengen: “Ook investeren we €320 miljoen in de nieuwe kernreactor PALLAS. Dit is een grote stap om de toekomstige leveringszekerheid van medische isotopen veilig te stellen. Met de komst van de nieuwe reactor kunnen patiënten wereldwijd blijvend profiteren van de snelle toegang tot innovatieve en betaalbare nucleaire diagnostiek en (kanker)behandelingen.”

Start kwartiermaker voor medische isotopen
Op maandag 4 september is in opdracht van het ministerie van VWS Prof. Dr. Wim Oyen gestart als kwartiermaker medische isotopen, met name gericht op het faciliteren van de academische ontwikkeling van radiofarmaca in Nederland. Velen van jullie kennen Wim Oyen natuurlijk al als past-president van de EANM, hij had zitting in vele Europese en nationale beleidsorganen en is momenteel vice-voorzitter van de NVNG met speciale aandacht voor Europa.

DECISIVE
Tijdens het EANM-congres werden ook de plannen voor de Nationaal Groeifonds aanvraag DECISIVE (Dutch Medical Isotopes Save Lives) gepresenteerd. Doel van dit initiatief is om de ontwikkeling van innovaties en de bedrijvigheid in de nucleaire geneeskunde in Nederland te verbeteren en te versnellen. Het initiatief sluit mooi aan op de rol van de kwartiermaker en de beleidsambities van het ministerie van VWS op het terrein van de nucleaire geneeskunde. We moedigen daarom iedereen aan om aan te sluiten bij dit initiatief. Meer informatie vindt u op de website die tijdens het event live is gegaan: www.ngfdecisive.nl.

Het bestuur wil nogmaals iedereen bedanken die de afgelopen jaren bijgedragen heeft aan het lobbywerk voor de voorzieningszekerheid van medische isotopen. Uiteindelijk heeft al dit werk dit fraaie resultaat opgeleverd. Er zijn grote stappen gezet voor deze leveringszekerheid en voor de toekomst van ons vak. #Nuclear Medicine Saves Lives